Opozice ´68. Sociální demokracie, KAN a K 231 v období Pražského jara

Jiří Hoppe

Téma práce tkví ve sledování těch aktivit obnovující se české občanské společnosti v období pražského jara 1968, které směřovaly k rozbití systému vlády jedné strany a k vybudování pluralitního politického systému. Fenomén obnovující se občanské společnosti autor představuje na třech konkrétních modelech – občansko-politické aktivizace při snaze obnovit tradiční politickou stranu (sociálně demokratickou), předpolitické a v podstatě klubové činnosti nestranické veřejnosti při vytváření Klubu angažovaných nestraníků a na příkladu formálně jasně vymezeného K 231 – Sdružení bývalých politických vězňů, nejzřetelněji zapadajícího do modelu typické aktivity občanské společnosti. V kontextu dění pražského jara jde o nejvýraznější doklady sebeformace občanů, bez přispění politické moci a v konečném důsledku vůči ní.

HOPPE, Jiří. Opozice ´68: sociální demokracie, KAN a K 231 v období Pražského jara. Praha: Prostor, 2009. 390 s. ISBN 978-80-7260-216-2.

Opozice ´68. Sociální demokracie, KAN a K 231 v období Pražského jara

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2Obsah 3

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík