Úloha Alexandra Dubčeka v moderních dějinách Československa

Jiří Hoppe, Miloš Bárta

HOPPE, Jiří – BÁRTA, Miloš (eds.). Úloha Alexandra Dubčeka v moderních dějinách Československa: sborník z konference konané 19. listopadu 2001 v Praze. Praha: Masarykova dělnická akademie, 2002. 134 s.

Úloha Alexandra Dubčeka v moderních dějinách Československa

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík