J. E. Purkyně. Útržky ze zápisníku zemřelého přírodovědce. O duši Země a romantické vědě

Jan Evangelista Purkyně, Tomáš Hermann, Václav Cílek

Klasické dílo české literatury poloviny 19. století vychází v nově upraveném a úplném překladu, s podrobným edičním aparátem. Dá se číst jako pohled na evoluci před Darwinem i jako filosofický či poetický doplněk díla K. H. Máchy či B. Němcové, se kterými souzní. Je to také nejfilosofičtější dílo, vyznání a syntéza životních názorů nejvýznamnějšího českého přírodovědce 19. století. Purkyňův spis je zároveň součástí úvah, jakými se Evropa i Amerika zabývaly kolem bouřlivého a revolučního roku 1848, aby v proudu změn pochopily své místo. Připojený soubor esejí a statí filosofujících přírodovědců a historiků z vícero stran přibližuje Purkyňův text, ať z hlediska souvislostí doby jeho vzniku, nebo inspirací pro dobu naši.

PURKYNĚ, Jan Evangelista – HERMANN, Tomáš (ed.) – CÍLEK, Václav (ed.). Útržky ze zápisníku zemřelého přírodovědce: o duši Země a romantické vědě. Praha: Academia, 2010. 3328 s. ISBN 978-80-200-1794-9.

J. E. Purkyně. Útržky ze zápisníku zemřelého přírodovědce. O duši Země a romantické vědě

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík