Emanuel Rádl – vědec a filosof

Tomáš Hermann, Anton Markoš

Sborník přináší příspěvky z mezinárodní konference, která se konala v Praze v únoru 2003. Účelem konference bylo připomenout významnou osobnost českého vědeckého, filosofického a společenského života první poloviny minulého století. Sborník je koncipován tak, aby připomenul Rádlovu osobnost pokud možno v celé šíři jejího působení, tzn. na poli biologie a dějin vědeckého myšlení, v oblasti české filosofie a politického myšlení, včetně jeho zásadního politologického příspěvku k česko-německým vztahům a též jeho aktivity v prostředí ekumenicko-křesťanských.

HERMANN, Tomáš – MARKOŠ, Anton (eds.). Emanuel Rádl – vědec a filozof. Sborník z mezinárodní konference konané u příležitosti 130. výročí narození a 60. výročí úmrtí Emanuela Rádla = Emanuel Rádl – Scientist and Philosopher. Proceedings of the International Conference commemorating the 130th Anniversary of the Birth and 60th Anniversary of the Death of Emanuel Rádl. Praha: Oikoymenh, 2004. 727 s. Práce z dějin vědy, sv. 16. ISBN 80-7298-107-2.

Emanuel Rádl – vědec a filosof

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2Obsah 3Obsah 4

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík