Lednový seminář ÚSD

Zveme vás na tradiční seminář Ústavu pro soudobé dějiny, tentokrát na téma Dějiny KSČ „zdola“ v době stalinismu. Seminář se koná ve středu 25. ledna od 16 hodin. Václav Kaška (Conditio humana, z.s.) představí nejdůležitější závěry své knihy Neukáznění a neangažovaní. Disciplinace členů Komunistické strany Československa v letech 1948–1952 a zaměří se na další možnosti a limity psaní o vnitrostranickém dění pohledem „zdola“ v éře stalinismu a poststalinismu.

Celý článek

Publikováno  19. 1. 2017

Česko-slovenská bilance dvaceti let od rozdělení

Česko-slovenská bilance dvaceti let od rozdělení

Nová kniha "The Czech and Slovak Republics: Twenty Years of Independence, 1993–2013"

Celý článek

Publikováno  11. 1. 2017

„New Approaches to the History of the Jews under Communism“ Conference, 2017

The experience of the Jews under the Communist régimes of east-central and eastern Europe has been a hotly debated topic of historiography since the 1950s. Until the 1980s, Cold War propaganda exerted a powerful influence on most interpretations presented in articles and books published on both sides of the ‘Iron Curtain’…

Celý článek

Publikováno  1. 11. 2016

Mezinárodní konference „Nové přístupy k dějinám Židů za komunismu“ 2017

Zkušenost Židů za komunistických režimů ve středovýchodní a východní Evropě byla vášnivě debatovaným tématem v historiografii již od padesátých let. I po kolapsu komunistických režimů dominují ve výzkumu historie Židů v komunistických společnostech politické dějiny a dějiny diplomatických vztahů mezi socialistickými státy a Izraelem…

Celý článek

Publikováno  1. 11. 2016

Neoliberal Turn: East and West

Neoliberal Turn: East and West

ÚSD a FF UK zvou na panelovou diskuzi k problematice proměn myšlení a společností v západní i východní Evropě během 70. a 80. let 20. století.

Celý článek

Publikováno  31. 10. 2016

Václav Havel – dramatik, disident, politik

Ústav pro českou literaturu AV ČR a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR uspořádaly u příležitosti nedožitých osmdesátin Václava Havla mezinárodní mezioborovou konferenci, o níž referoval web Akademie věd.

Celý článek

Publikováno  27. 10. 2016

11. sjezd českých historiků: Profesní setkání historiček a historiků ČR

11. ročník tradičního setkání české historické obce proběhne v Olomouci ve dnech 13.–15. září 2017. Aktuality sledujte na na stránkách sjezdu historieolomouc2017.upol.cz.

Celý článek

Publikace

Domovský přístav Praha. Československá námořní plavba v letech 1948 až 1989

Domovský přístav Praha. Československá námořní plavba v letech 1948 až 1989

Lenka Krátká

Kniha, zpracovaná s využitím velkého množství archivních pramenů, z větší...

Detail publikace

Publikováno 2016

Religion in the Mirror of Law: Eastern European Perspectives from the Early Modern Period to 1939

Religion in the Mirror of Law: Eastern European Perspectives from the Early Modern Period to 1939

Stephan Stach, a kol.

This volume comprises essays on religious affiliation in the theory of law, political...

Detail publikace

Publikováno 2016

Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří. Eseje o Moci bezmocných

Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří. Eseje o Moci bezmocných

Jiří Suk, Kristina Andělová

Moc bezmocných je jedním z nejznámějších a nejdiskutovanějších disidentských...

Detail publikace

Publikováno 2016      270 Kč

Časopis

Soudobé dějiny 1-2 / 2016

Soudobé dějiny 1-2 / 2016

Československá cesta k socialismu?

Detail čísla

Publikováno 2016

Tematické weby

Košík