Aktuality

Hlavní stránka » Úvodní stránka »

History of European Urbanism in 20th Century

Mezinárodní projekt urbanHist, na jehož řešení se Ústav pro soudobé dějiny podílí, vypisuje výběrové řízení na doktorandské pozice pro léta 2017 až 2020. Více viz zde.


Návrhy do panelu „Města za socialismu“

Garanti panelu „Města za socialismu” Matěj Spurný a Petr Roubal Vás zvou k podání návrhů příspěvků na 11. Sjezdu českých historiků, který se uskuteční 13. – 15. září 2017 v Olomouci. Vítáme i příspěvky vycházející z probíhajícího doktrorandského výzkumu. Návrhy je možno zasílat do 31. prosince 2016. Postup pro registraci návrhu příspěvků naleznete zde - http://historieolomouc2017.upol.cz/kongresove-volne-panely/


Návrhy do panelu „Orální historie a její využití v bádání nad soudobými dějinami“

V rámci příprav 11. Sjezdu českých historiků, který se uskuteční 13. – 15. září 2017 v Olomouci, bychom Vás jménem garantů otevřeného panelu P54 Orální historie a její využití v bádání nad soudobými dějinami (garanti Miroslav Vaněk a Pavel Mücke). Návrhy je možno zasílat do 31. prosince 2016. Postup pro registraci návrhu příspěvků naleznete zde - http://historieolomouc2017.upol.cz/kongresove-volne-panely/


Na pomezí: možnosti dalšího rozvoje environmentálních dějin v českém prostředí

V rámci příprav 11. sjezdu českých historiků, který se uskuteční 13.–15. září 2017 v Olomouci, Vás jménem Pracovní skupiny pro soudobé environmentální dějiny vyzýváme k zasílání návrhů příspěvků do panelu P48 Na pomezí: možnosti dalšího rozvoje environmentálních dějin v českém prostředí (garanti Doubravka Olšáková, ÚSD AV ČR, a Jiří Woitsch, EÚ AV ČR). Návrhy je možno zasílat do 31. prosince 2016. Abstrakt panelu a další informace naleznete na stránkách sjezdu http://historieolomouc2017.upol.cz/.


Mezinárodní mezioborová konference „Václav Havel – dramatik, disident, politik“

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., připravují u příležitosti nedožitých osmdesátin Václava Havla mezinárodní mezioborovou konferenci nazvanou „Václav Havel – dramatik, disident, politik“. Konferenční jednání bude probíhat ve dnech 15. a 16. 12. 2016 v Praze v prostorách Akademie věd ČR (Národní 3, Praha 1) a rozděleno bude do dvou sekcí soustředěných na problematiku Havla jako dramatika a divadelníka a Havla jako disidenta a politika. Registrace na konferenci zde.


Publikace / právě vyšlo

  
In the Name of the Great Work. Stalin's Plan for the Transformation of Nature and its Impact in Eastern Europe
  
Holding Hands with Bacteria. The Life and Work of Marjory Stephenson.
  
Soudobé dějiny 3–4/2015
  
O nový československý model socialismu.

 


Demokratická revoluce 1989 Československo 1968.cz Československo 38-89 Němečtí odpůrci nacismu v Československu jewishhistory.cz výzkumný projekt KSČ a bolševismus Disappeared Science

Obrazové aktuality
XXII. mezinárodní kongres historických věd (ICHS) v čínském Jinanu

více...