Aktuality

Hlavní stránka » Úvodní stránka »

Mezi státním plánem a badatelskou svobodou

Dovolujeme si vás pozvat na konferenci Etnologie ve střední Evropě v letech 1945–1989, která se bude konat 17.–18. března 2016 v přednáškovém sále Etnologického ústavu AV ČR (Praha 6, Puškinovo náměstí 9). Více viz pozvánku a program.


Velké naděje, projekty, omyly – snahy o pochopení a ovládnutí přírody v minulosti a dnes

Ústav pro soudobé dějiny jako nový organizační člen konferenčního projektu Naše společná přítomnost zve na konferenci o vztahu člověka a přírody v historii a dnes (a také v budoucnu), která se koná na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 31. března – 1. dubna 2016. Podrobnosti najdete na http://www.ecoology.org/nase-spolecna-pritomnost-2016/o-konferenci. Pro registraci (není spojena s žádným konferenčním poplatkem) použijte formulář dostupný na http://goo.gl/forms/t0oLQcMt5L.


Právě vychází: Miroslav Vaněk - Pavel Mücke: Velvet Revolutions An Oral History of Czech Society. Oxford Oral History Series. Oxford University Press, 2016. 264 p. ISBN: 9780199342723.

Kniha se snaží popsat proměny hodnot v české společnosti v éře tzv. reálného socialismu a jak se tyto hodnoty proměnily po roce 1989 vlivem následující demokratické a ekonomické transformace. Vedle dalších pramenů se autoři se opírají o analýzu více než 300 orálně-historických interview (realizovaných především mezi lety 2006 - 2013) v kombinaci s dobovými výzkumy veřejného mínění. Mezi pojednávaná témata patří například vztah ke svobodě, hodnota práce, rodiny, vzdělání, volného času, vztahu k veřejné sféře nebo vnímání cizinců a cizích zemí.Na základě těchto analýz se kniha snaží podat pestrý náhled a mnohohlasné líčení soudobých českých dějin po roce 1968.

Publikaci lze zakoupit (před-objednat) zde.


Czech Journal of Contemporary History

Ústav pro soudobé dějiny vydává třetí ročník svého anglicky psaného časopisu. Hlavním cílem Czech Journal of Contemporary History je nabízet v anglickém jazyce zajímavé a důležité studie, eseje, zprávy a recenze (zpravidla již dříve publikované v Soudobých dějinách) široké mezinárodní obci zájemců o soudobé české a středoevropské dějiny a přispívat tak k akademické diskusi na mezinárodní úrovni. Třetí ročník časopisu si lze v plném znění stáhnout zde.


Homines Scientiarum. Třicet příběhů české vědy a filosofie. I–V.

Dovolujeme si upozornit, že vyšel komplet pěti knižních svazků a pěti DVD přinášejících třicet portrétů osobností české vědy a vzdělanosti ve 20. století. Jedná se o výsledek projektu, na němž spolupracovaly Ústav pro soudobé dějiny AV ČR (Kabinet dějin vědy) a Filozofická fakulta Univerzity Pardubice. Více viz tiskovou zprávu.


Publikace / právě vyšlo

  
A History of the Czechoslovak Ocean Shipping Company 1948-89
  
Velvet Revolutions. An Oral History of Czech Society
  
Thinking Through Transition
  
Homines scientiarum I–V

 


Demokratická revoluce 1989 Československo 1968.cz Československo 38-89 Němečtí odpůrci nacismu v Československu jewishhistory.cz výzkumný projekt KSČ a bolševismus Disappeared Science

Obrazové aktuality

Ahmed Jarlykapov
Igors Šuvajevs
Mara Kiope

Konference Národnostní a etnické minority v Lotyšsku, Ruské federaci a České republice. Historie a současnost. Praha 8. 10. 2014.

více...