Konference „Holocaust and its Aftermath from the Family Perspective“

Konference, jejíž program je k nahlédnutí níže, se uskuteční v Praze 15. a 16. března 2017. Pokud byste se konference chtěli zúčastnit, zaregistrujte se prosím do 28. února 2017 na capkova@usd.cas.cz.

Celý článek

Publikováno  13. 2. 2017

Prague Forum for Romani Histories

V těchto dnech byla spuštěna nová webová stránka www.romanihistories.usd.cas.cz. Dozvíte se na ní více o nové iniciativě Prague Forum for Romani Histories a také o možnosti zaslat abstrakt na první konferenci "Tracing the Legacies of the Roma Genocide: Families as Transmitters of Experience and Memory", která se uskuteční v září 2017 v Praze.

Celý článek

Publikováno  13. 2. 2017

Rada Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště

Přihlášky a jejich přílohy se podávají písemně v českém nebo v anglickém jazyce písemně a na elektronickém nosiči v obálce označené nápisem „výběrové řízení“ nejpozději do 28. února 2017, 12 hodin.

Celý článek

Publikováno  3. 2. 2017

Česko-slovenská bilance dvaceti let od rozdělení

Česko-slovenská bilance dvaceti let od rozdělení

Nová kniha "The Czech and Slovak Republics: Twenty Years of Independence, 1993–2013"

Celý článek

Publikováno  11. 1. 2017

Konference „Nové přístupy k dějinám Židů za komunismu“

Zkušenost Židů za komunistických režimů ve středovýchodní a východní Evropě byla vášnivě debatovaným tématem v historiografii již od padesátých let. I po kolapsu komunistických režimů dominují ve výzkumu historie Židů v komunistických společnostech politické dějiny a dějiny diplomatických vztahů mezi socialistickými státy a Izraelem…

Celý článek

Publikováno  1. 11. 2016

Publikace

Československo-jugoslávské vztahy v letech 1939–1941. Od zániku Československé republiky do okupace Království Jugoslávie

Československo-jugoslávské vztahy v letech 1939–1941. Od zániku Československé republiky do okupace Království Jugoslávie

Milan Sovilj

Práce se zabývá velmi složitými československo-jugoslávskými vztahy bezprostředně...

Detail publikace

Publikováno 2016

„O nový československý model socialismu.“ Edice dokumentů ke čtyřem interdisciplinárním vědeckým týmům při ČSAV a UK v 60. letech

„O nový československý model socialismu.“ Edice dokumentů ke čtyřem interdisciplinárním vědeckým týmům při ČSAV a UK v 60. letech

Jiří Hoppe, Markéta Škodová, Jiří Suk, Francesco Caccamo

Kritická edice dokumentů navazuje a doplňuje kolektivní monografii „O nový...

Detail publikace

Publikováno 2016      170 Kč

Domovský přístav Praha. Československá námořní plavba v letech 1948 až 1989

Domovský přístav Praha. Československá námořní plavba v letech 1948 až 1989

Lenka Krátká

Kniha, zpracovaná s využitím velkého množství archivních pramenů, z větší...

Detail publikace

Publikováno 2016

Časopis

Soudobé dějiny 1-2 / 2016

Soudobé dějiny 1-2 / 2016

Československá cesta k socialismu?

Czechoslovak Road to Socialism?

Detail čísla

Publikováno 2016      176 Kč

Tematické weby

Košík