Česko-slovenská bilance dvaceti let od rozdělení

Česko-slovenská bilance dvaceti let od rozdělení

Kniha "The Czech and Slovak Republics: Twenty Years of Independence, 1993–2013" (CEU Press 2016) vedle sebe klade český a slovenský pohled na rozdělení Československa i se snaží z co možná neutrálních pozic zhodnotit, kam za dvě dekády došly samostatný český a slovenský stát a společnost.

Celý článek

Publikováno  11. 1. 2017

History of European Urbanism in 20th Century

Mezinárodní projekt urbanHist, na jehož řešení se Ústav pro soudobé dějiny podílí, vypisuje výběrové řízení do doktorandských pozicí pro léta 2017 až 2020.

Celý článek

Publikováno  25. 11. 2016

Call for papers do otevřených panelů sjezdu historiků Olomouc 2017

Garanti panelů „Na pomezí: možnosti dalšího rozvoje environmentálních dějin v českém prostředí“ Doubravka Olšáková a Jiří Woitsch (EÚ AV ČR), „Města za socialismu” Matěj Spurný a Petr Roubal a „Orální historie a její využití v bádání nad soudobými dějinami“ Miroslav Vaněk a Pavel Mücke Vás zvou k podání návrhů příspěvků pro 11. sjezd českých historiků.

Celý článek

Publikováno  3. 11. 2016

„New Approaches to the History of the Jews under Communism“ Conference, 2017

The experience of the Jews under the Communist régimes of east-central and eastern Europe has been a hotly debated topic of historiography since the 1950s. Until the 1980s, Cold War propaganda exerted a powerful influence on most interpretations presented in articles and books published on both sides of the ‘Iron Curtain’…

Celý článek

Publikováno  1. 11. 2016

Mezinárodní konference „Nové přístupy k dějinám Židů za komunismu“ 2017

Zkušenost Židů za komunistických režimů ve středovýchodní a východní Evropě byla vášnivě debatovaným tématem v historiografii již od padesátých let. I po kolapsu komunistických režimů dominují ve výzkumu historie Židů v komunistických společnostech politické dějiny a dějiny diplomatických vztahů mezi socialistickými státy a Izraelem…

Celý článek

Publikováno  1. 11. 2016

Neoliberal Turn: East and West

Neoliberal Turn: East and West

ÚSD a FF UK zvou na panelovou diskuzi k problematice proměn myšlení a společností v západní i východní Evropě během 70. a 80. let 20. století.

Celý článek

Publikováno  31. 10. 2016

Václav Havel – dramatik, disident, politik

Ústav pro českou literaturu AV ČR a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR pořádají u příležitosti nedožitých osmdesátin Václava Havla mezinárodní mezioborovou konferenci, která se soustředí na problematiku VH jako dramatika, divadelníka, disidenta a politika.

Celý článek

Publikováno  27. 10. 2016

11. sjezd českých historiků: Profesní setkání historiček a historiků ČR

11. ročník tradičního setkání české historické obce proběhne v Olomouci ve dnech 13.–15. září 2017. Do 15. ledna 2017 je možné podávat návrhy příspěvků do kongresových volných panelů.

Celý článek

Publikace

Religion in the Mirror of Law: Eastern European Perspectives from the Early Modern Period to 1939

Religion in the Mirror of Law: Eastern European Perspectives from the Early Modern Period to 1939

Stephan Stach, a kol.

This volume comprises essays on religious affiliation in the theory of law, political...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2016

Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří. Eseje o Moci bezmocných

Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří. Eseje o Moci bezmocných

Jiří Suk, Kristina Andělová

Moc bezmocných je jedním z nejznámějších a nejdiskutovanějších disidentských...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2016      270 Kč

Veřejné záchodky ze zlata. Konflikt mezi komunistickým utopismem a ekonomickou racionalitou v předsrpnovém Československu

Veřejné záchodky ze zlata. Konflikt mezi komunistickým utopismem a ekonomickou racionalitou v předsrpnovém Československu

Jiří Suk

V centru studie stojí myšlení československých revizionistických ekonomů šedesátých...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2016

Časopis

Soudobé dějiny 1-2 / 2016

Soudobé dějiny 1-2 / 2016

Československá cesta k socialismu?

Detail časopisu

PUBLIKOVÁNO 2016

Tematické weby

Košík