Archiv aktualit ÚSD

Lednový seminář ÚSD

Dějiny KSČ „zdola“ v době stalinismu Václav Kaška (Conditio humana, z.s.) představí nejdůležitější závěry své knihy Neukáznění a neangažovaní. Disciplinace členů Komunistické strany Československa...

Celý článek

Česko-slovenská bilance dvaceti let od rozdělení

Kniha "The Czech and Slovak Republics: Twenty Years of Independence, 1993–2013" (CEU Press 2016) vedle sebe klade český a slovenský pohled na rozdělení Československa i se snaží z co možná neutrálních pozic...

Celý článek

Prosincový seminář ÚSD

Pavel Kolář, historik moderních dějin působící v Evropském univerzitním institutu ve Florencii, představí svoji knihu Der Poststalinismus: Ideologie und Utopie einer Epoche, kterou tento rok vydalo nakladatelství...

Celý článek

History of European Urbanism in 20th Century

Mezinárodní projekt urbanHist, na jehož řešení se Ústav pro soudobé dějiny podílí, vypisuje výběrové řízení na doktorandské pozice pro léta 2017 až 2020. Sledujte na facebooku.

Celý článek

Call for papers do otevřených panelů sjezdu historiků Olomouc 2017

Garanti panelů „Na pomezí: možnosti dalšího rozvoje environmentálních dějin v českém prostředí“ Doubravka Olšáková a Jiří Woitsch (EÚ AV ČR), „Města za socialismu” Matěj Spurný a Petr Roubal...

Celý článek

„New Approaches to the History of the Jews under Communism“ Conference, 2017

The experience of the Jews under the Communist régimes of east-central and eastern Europe has been a hotly debated topic of historiography since the 1950s. Until the 1980s, Cold War propaganda exerted a powerful influence...

Celý článek

Mezinárodní konference „Nové přístupy k dějinám Židů za komunismu“ 2017

Zkušenost Židů za komunistických režimů ve středovýchodní a východní Evropě byla vášnivě debatovaným tématem v historiografii již od padesátých let. I po kolapsu komunistických režimů dominují ve výzkumu...

Celý článek

Neoliberal Turn: East and West

ÚSD a FF UK zvou na panelovou diskuzi k problematice proměn myšlení a společností v západní i východní Evropě během 70. a 80. let 20. století, na které vystoupí Sandrine Kott, David Priestland, James Mark a...

Celý článek

Den otevřených dveří

Ústav pro soudobé dějiny zve ve čtvrtek 10. listopadu 2016 na den otevřených dveří, který je pořádán v rámci vědeckého festivalu Týden vědy a techniky Akademie věd ČR. Návštěvníkům nabízíme od...

Celý článek

Václav Havel – dramatik, disident, politik

Ústav pro českou literaturu AV ČR a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR uspořádaly u příležitosti nedožitých osmdesátin Václava Havla mezinárodní mezioborovou konferenci, o níž referoval web Akademie věd.

Celý článek

Tematické weby

Košík