Archiv aktualit

Květnový seminář ÚSD

Konstrukce nového socialistického člověka v poúnorovém Československu

Denisa Nečasová, působící jako odbornice na poválečné československé dějiny, dějiny genderu a kulturní dějiny v Historickém ústavu...

Celý článek

Židé–dějiny–paměť

Přijměte pozvání na debatu nad knižní řadou Židé–dějiny–paměť (Nakladatelství Lidové noviny), především nad dvěma posledními svazky Martiny Niedhammer (Collegium Carolinum) a Ines Koeltzsch (MÚA AV...

Celý článek

Pamětní místa na komunistický režim

Nakladatelství Academia vydalo v edici Věda kolem nás popularizační sešit o projektu Ústavu pro soudobé dějiny. Více viz www.academia.cz a www.pametnimista.usd.cas.cz.

Celý článek

Květnový seminář k moderním židovským dějinám

Imre Kertész, the “Medium of Auschwitz”

To Imre Kertész, “Auschwitz” was the “Ecce homo” of two thousand years of European Christian culture. Such collapse of the so-called humanist culture led him to undertake...

Celý článek

Dubnový seminář ÚSD

Charta 77 ve světle českých tradic pojetí demokracie

Cílem semináře je začlenit myšlenkový svět Charty 77 do širšího kontextu moderního českého politického i filosofického myšlení od druhé poloviny...

Celý článek

Magnesia litera pro Československé spartakiády

Pracovník Ústavu pro soudobé dějiny Petr Roubal získal za svou monografii výroční knižní cenu Litera za naučnou literaturu 2017. Blíže viz www.magnesia-litera.cz.

Celý článek

Dubnový seminář k moderním židovským dějinám

Srdečně zveme na přednášku Jews and Popular Culture in 1960’s Czechoslovakia, kterou přednese Ilana Miller (University of Chicago). Více viz www.jewishhistory.usd.cas.cz

Celý článek

Paměť a kultura

Ústav pro soudobé dějiny a Etnologický ústav AV ČR zvou na seminář, na němž vystoupí Indira Chowdhury (Founder-Director, Centre for Public History at the Srishti Institute of Art, Design and Technology Bengaluru)...

Celý článek

Březnový seminář ÚSD

Jenom ne druhou Kubu!

Sandinistická Nikaragua, Československo a USA v letech 1979-1990

Politolog a expert na moderní dějiny latinské Ameriky Radek Buben (FF UK) nás uvede do probíhajícího výzkumu vztahů mezi...

Celý článek

Plakáty ze španělské občanské války

Národní archiv a Ústav pro soudobé dějiny zvou 6. dubna 2017 od 15 hodin na vernisáž výstavy plakátů z doby občanské války ve Španělsku v letech 1936–1939, jejíž součástí budou i krátké přednášky...

Celý článek

Březnový seminář k moderním židovským dějinám

V úterý 21. 3. v 17 hodin v knihovně CEFRES (Na Florenci 3, Praha 1) bude hostem Wolfgang Schellenbacher (Univerzita ve Vídni / EHRI). V přednášce nazvané Austrian Refugee Movements to Czechoslovakia, 1934–39: From...

Celý článek

Únorový seminář ÚSD

Charta 77 v genderové perspektivě

Nina Fárová a Hana Tenglerová (obě Sociologický ústav AV ČR) představí nový projekt Ženy v disentu realizovaný u příležitosti čtyřicátého výročí Charty 77. Jedná...

Celý článek

Konference „Holocaust and its Aftermath from the Family Perspective“

Konference, jejíž program je k nahlédnutí níže, se uskuteční v Praze 15. a 16. března 2017. Pokud byste se konference chtěli zúčastnit, zaregistrujte se prosím do 28. února 2017 na capkova@usd.cas.cz.

Celý článek

Prague Forum for Romani Histories

V těchto dnech byla spuštěna nová webová stránka www.romanihistories.usd.cas.cz. Dozvíte se na ní více o nové iniciativě Prague Forum for Romani Histories a také o přípravě první konference "Tracing the Legacies...

Celý článek

Únorový seminář k moderním židovským dějinám

Lost in the Fire: East German Holocaust Memory, Cold War Propaganda, and the Jewish Historical Institute in Warsaw

Stephan Stach (ÚSD AV ČR) představí část svého projektu o Židovském historickém institutu ve Varšavě,...

Celý článek

Rada Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště

Předpokládané funkční období: červen 2017 – červen 2022

Požadavky:

  • splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. 4 písm. a) až c) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,...

Celý článek

Lednový seminář ÚSD

Dějiny KSČ „zdola“ v době stalinismu Václav Kaška (Conditio humana, z.s.) představí nejdůležitější závěry své knihy Neukáznění a neangažovaní. Disciplinace členů Komunistické strany Československa...

Celý článek

Česko-slovenská bilance dvaceti let od rozdělení

Kniha "The Czech and Slovak Republics: Twenty Years of Independence, 1993–2013" (CEU Press 2016) vedle sebe klade český a slovenský pohled na rozdělení Československa i se snaží z co možná neutrálních pozic...

Celý článek

Prosincový seminář ÚSD

Pavel Kolář, historik moderních dějin působící v Evropském univerzitním institutu ve Florencii, představí svoji knihu Der Poststalinismus: Ideologie und Utopie einer Epoche, kterou tento rok vydalo nakladatelství...

Celý článek

History of European Urbanism in 20th Century

Mezinárodní projekt urbanHist, na jehož řešení se Ústav pro soudobé dějiny podílí, vypisuje výběrové řízení na doktorandské pozice pro léta 2017 až 2020. Sledujte na facebooku.

Celý článek

Call for papers do otevřených panelů sjezdu historiků Olomouc 2017

Garanti panelů „Na pomezí: možnosti dalšího rozvoje environmentálních dějin v českém prostředí“ Doubravka Olšáková a Jiří Woitsch (EÚ AV ČR), „Města za socialismu” Matěj Spurný a Petr Roubal...

Celý článek

Neoliberal Turn: East and West

ÚSD a FF UK zvou na panelovou diskuzi k problematice proměn myšlení a společností v západní i východní Evropě během 70. a 80. let 20. století, na které vystoupí Sandrine Kott, David Priestland, James Mark a...

Celý článek

Den otevřených dveří

Ústav pro soudobé dějiny zve ve čtvrtek 10. listopadu 2016 na den otevřených dveří, který je pořádán v rámci vědeckého festivalu Týden vědy a techniky Akademie věd ČR. Návštěvníkům nabízíme od...

Celý článek

Václav Havel – dramatik, disident, politik

Ústav pro českou literaturu AV ČR a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR uspořádaly u příležitosti nedožitých osmdesátin Václava Havla mezinárodní mezioborovou konferenci, o níž referoval web Akademie věd.

Celý článek

Tematické weby

Košík