Bohemia docta. K historickým kořenům vědy v českých zemích

Martin Franc, Antonín Kostlán, Alena Míšková

Kniha jako první mapuje celkový vývoj české mimouniverzitní vědy od počátků v humanistických učených společnostech až po transformaci Československé akademie věd na Akademii věd ČR. Tým zkušených autorů přibližuje dějiny významných vědeckých institucí, jako byla např. Královská česká společnost nauk, Česká akademie věd a umění, Masarykova akademie práce a v poválečném období dominantní Československá akademie věd. Opomenuty nejsou ani vědecké instituce Němců z českých zemí. Součástí bohatě ilustrované publikace jsou také biografické medailony osobností, které českou vědu v minulosti ovlivnily nejvýrazněji. Vedle toho obsahuje kniha i průřezové kapitoly věnované vývoji vědy v devatenáctém a dvacátém století.

FRANC, Martin – KOSTLÁN, Antonín – MÍŠKOVÁ, Alena (eds.). Bohemia docta: k historickým kořenům vědy v českých zemích. Praha: Academia, 2010. 529 s. Historie. ISBN 978-80-200-1809-0.

Bohemia docta. K historickým kořenům vědy v českých zemích

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík