Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách 1918–1938

Kateřina Čapková

Jsou Židé národem, osudovým společenstvím, či „pouhým“ vyznáním? Odlišné odpovědi na tuto otázku rozdělovaly a rozdělují Židy na řadu znesvářených skupin. Úspěšná kniha Kateřiny Čapkové, jež vychází v přepracované a doplněné podobě podruhé, analyzuje tuto polemiku na příkladu Židů v Čechách od počátku 20. století do konce třicátých let s důrazem na období první Československé republiky. Podává plastický obraz komplikovaného procesu integrace Židů do většinové společnosti, rozebírá jeho politické, sociální i kulturní stránky a zabývá se i problematikou antisemitismu. Situaci v Čechách líčí v souvislostech celé republiky a ve srovnání s děním v sousedních zemích, v Německu, Rakousku a Polsku. Na základě archivních materiálů, z nichž tu mnohé byly použity poprvé, se autorka snaží vysvětlit dramatický vývoj českožidovského a sionistického hnutí a stranou neponechává ani liberálně orientované německy mluvící Židy.

ČAPKOVÁ, Kateřina. Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách 1918–1938. 2. vyd. Praha: Paseka, 2013. 367 s. ISBN 978-80-7432-294-5.

Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách 1918–1938

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík