České země v evropských dějinách. Svazek 4. Od roku 1918

Jaroslav Cuhra, Jiří Ellinger, Adéla Gjuričová, Vít Smetana

Publikace pojednává o vývoji evropské civilizace 20. století, jež se zrodila z válečného běsnění, které do té doby nemělo obdoby. Jako osudový se ukazuje rozpad habsburské monarchie, jehož důsledkem bylo zrození samostatné československé republiky. Český stát po dlouhá staletí existoval jako monarchie, která byla vystřídána zřízením republikánským, a podobný proces zasáhl většinu evropských zemí. Zdánlivé vítězství republikanismu a demokracie nad monarchismem a autokracií však otevřelo cestu totalitním režimům – zejména v Rusku a Německu, ale i v dalších evropských zemích. První československá republika sice rozvíjela kulturní a ekonomické základy položené v závěrečné epoše existence habsburské monarchie a využívajíc politické samostatnosti je výraznou měrou zmnožovala, ale vztahy mezi jednotlivými národnostmi se vyhrocovaly a v důsledku celosvětové hospodářské krize a sílícího německého nacismu vedly až k okleštění a rozpadu Československa. „Osvobození“ většiny Protektorátu Čechy a Morava Rudou armádou pak vedlo logicky k nastolení komunistického režimu v Československu, které se v rozdělené Evropě ocitlo na východní straně „železné opony“. Práce autorů byla vedena především snahou integrovat dějiny Čech, Moravy a Slezska do euroatlantického kontextu. Kniha je bohatě ilustrována a doplněna barevnou mapovou přílohou.

CUHRA, Jaroslav – ELLINGER, Jiří – GJURIČOVÁ, Adéla – SMETANA, Vít. České země v evropských dějinách. Litomyšl: Paseka, 2006. 358 s. ISBN 80-7185-794-7.

České země v evropských dějinách. Svazek 4. Od roku 1918

Hide the content

Obsah 1Obsah 2Obsah 3Obsah 4

Hide the content

Other publications by the author(s)

Jaroslav Cuhra

Adéla Gjuričová

Vít Smetana

Thematic webs

Basket