Československo a Kuba v letech 1959–1962

Hana Bortlová Vondráková

Kniha sleduje dosud málo probádané téma vztahů Kuby a Československa v prvních letech kubánské revoluce (1959–1962), kdy Československo na ostrově působilo jako důležitý prostředník sovětského vlivu. Soustřeďuje se na formy československé účasti tzv. internacionální pomoci, kterou sovětský blok Kubě poskytoval (investiční celky hrazené z úvěrů, dodávky zbraní a bezpečnostní logistická podpora, vědeckotechnická pomoc ad.). Monografie se opírá o archivní dokumenty tehdejšího československého vedení, ministerstva zahraničních věcí, ministerstva zahraničního obchodu, civilní rozvědky a dobový tisk a je důležitým příspěvkem do debaty o podobách československé zahraniční politiky na přelomu 50. a 60. let a o transformaci Castrova režimu v politický a společenský systém sovětského typu.

BORTLOVÁ, Hana. Československo a Kuba v letech 1959–1962. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2011. 188 s. Scholia. ISBN 978-80-7308-357-1.

Československo a Kuba v letech 1959–1962

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík