Jindřichu Peckovi k šedesátinám. Pokus o portrét historika v jeho době

František Svátek, Věra Břeňová

SVÁTEK, František – BŘEŇOVÁ, Věra (ed.). Jindřichu Peckovi k šedesátinám: pokus o portrét historika v jeho době. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996. nestr.

Jindřichu Peckovi k šedesátinám. Pokus o portrét historika v jeho době

Tematické weby

Košík