Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století

Jiří Pernes

Studie se zaměřuje na poznání počátečního období vlády komunistické strany v Československu v letech 1948 až 1957. Na základě archivního výzkumu dochází Jiří Pernes k závěru, že nový režim, který se v únoru 1948 dostal k moci díky podpoře rozhodující části československé veřejnosti, se velmi brzy poté dostal do hluboké krize ekonomické, sociální a politické. Stále sílící prvky dysfunkčnosti a prohlubujícího se odcizení občanů a komunistického státu vyvrcholily v roce 1953, zatímco v následujících letech se vedení KSČ podařilo situaci opět stabilizovat a společenský konsensus obnovit. Historické rozhodnutí většiny československé veřejnosti budovat ve své vlasti socialistickou společnost pod vedením KSČ potvrdily události bouřlivého roku 1956, během něhož se komunistické zřízení otřáslo v samotných základech v sousedním Maďarsku a Polsku, zatímco Československo působilo v rozbouřené komunistické Evropě jako stabilizující prvek.

PERNES, Jiří. Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 199 s. ISBN 978-80-7325-154-3.

Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík