Mezi Čechy a Němci, mezi vědou a životem. K poctě historičky Aleny Míškové

Tamara Nováková, Markéta Devátá, Antonín Kostlán

Kniha je věnována historičce Aleně Míškové (1957–2015) a její těžiště tvoří příspěvky k česko-německým a česko-rakouským vztahům v 19. a 20. století – tedy v období habsburské monarchie, první a druhé československé republiky, protektorátu Čechy a Morava i v době poválečného vývoje po roce 1945. Toto téma je tu přiblíženo z různých perspektiv politických, hospodářských a kulturních dějin se zvláštním zřetelem k dějinám vědy a vzdělanosti. Autoři jednotlivých příspěvků patří mezi žáky, kolegy či přátele Aleny Míškové a její osobnost je tu připomenuta i její biografií a bibliografií. Monografii vydávají společně Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a Masarykův ústav a Archiv Akademie věd, do jehož ediční řady Ad honorem eruditorum je kniha zařazena. Kniha je opatřena jmenným rejstříkem a německým i anglickým resumé.

NOVÁKOVÁ, Tamara – DEVÁTÁ, Markéta – KOSTLÁN, Antonín (eds.). Mezi Čechy a Němci, mezi vědou a životem. K poctě historičky Aleny Míškové. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. a Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020. 564 s. Ad honorem eruditorum, sv. 7. ISBN 978-80-88304-30-2 (MÚA AV ČR) a 978-80-7603-207-1 (UK, PedF).

Mezi Čechy a Němci, mezi vědou a životem. K poctě historičky Aleny Míškové

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2Obsah 3

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík