Milan Šimečka. Bibliografie díla za léta 1975–1990

Milan Drápala

DRÁPALA, Milan. Milan Šimečka: bibliografie díla za léta 1975–1990. Praha: Ústav pro soudobé dějiny ČSAV, 1992. 47 s. [vydáno k Výstavě nezávislé literatury v samizdatu a exilu v letech 1948–1989, Praha, leden–červen 1992]

Milan Šimečka. Bibliografie díla za léta 1975–1990

Tematické weby

Košík