National minorities in Czechia. Life, traditions, and the present

Antonín Vaishar, Helena Nosková, Petr Bednařík, David Kovařík

Kniha zahrnuje několik odborných studií, které se věnují z teoretického i praktického pohledu aspektům života národnostních menšin. Autoři se zaměřují na menšiny žijící v českých zemích, přičemž pozornost je zvláště věnována historii národnostních menšin na Tachovsku a Vejprtsku od roku 1945 do současnosti. Studie se zabývají osobními vzpomínkami Slováků, kteří přišli do pohraničních území v českých zemích po 2. světové válce z Rumunska, konkrétně z Transylvánie. Pozornost je věnována historii a kultuře německé národnostní menšiny. Publikace se zabývá také dokumentací osudů židů v průběhu 20. století, kteří nejprve za první republiky měli statut menšiny, ale po 2. světové válce jej ztratili. Přílohou knihy je zimní zvykoslovný kalendářní cyklus. Publikované studie reflektují také současnou situaci národnostních menšin v České republice.

VAISHAR, Antonín – NOSKOVÁ, Helena – BEDNAŘÍK, Petr – KOVAŘÍK, David. National minorities in Czechia. Life, traditions, and the present. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2021. 94 s. ISBN 978-80-7285-266-6.

National minorities in Czechia. Life, traditions, and the present

Další publikace autorů

Helena Nosková

Petr Bednařík

David Kovařík

Tematické weby

Košík