Nejen rudé prapory, aneb Pravda o revolučním roce 1905 v českých zemích

Jiří Pernes

Ačkoli se komunisté snažili rok 1905 interpretovat jako první pokus o proletářskou revoluci, znamenal boj za větší demokracii a svobodu. Sebevědomá česká společnost tehdy usilovala o zřízení české univerzity na Moravě, o dosažení jazykové rovnoprávnosti s Němci a ve spolupráci s ostatními národy Rakouska-Uherska také o zavedení všeobecného a rovného volebního práva. Do politického hnutí, které usilovalo o demokratizaci habsburské monarchie, se zapojily všechny české politické strany a všechny vrstvy společnosti. V průběhu roku 1905 v rámci protestních akcí proti stávajícímu pořádku zahynulo pět lidí – v knize se můžeme seznámit s jejich životními osudy, ale také s osudy těch, kteří o stejnou věc bojovali na půdě vídeňského parlamentu a zemských sněmů – s poslanci Adolfem Stránským, Karlem Kramářem, Tomášem G. Masarykem, Bohumírem Šmeralem a dalšími.

PERNES, Jiří. Nejen rudé prapory, aneb Pravda o revolučním roce 1905 v českých zemích. Brno: Stilus, 2005. 315 s. ISBN 80-903550-2-1.

Nejen rudé prapory, aneb Pravda o revolučním roce 1905 v českých zemích

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík