Normalizace 1969–1989. Příspěvek ke stavu bádání.

Milan Otáhal

OTÁHAL, Milan. Normalizace 1969–1989: příspěvek ke stavu bádání. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002. 105 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 36. ISBN 80-7285-011-3.

Normalizace 1969–1989. Příspěvek ke stavu bádání.

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík