Počátky „normalizace“ na severní a střední Moravě

Emil Gímeš, František Koudelka

GÍMEŠ, Emil – KOUDELKA, František (eds.). Počátky „normalizace“ na severní a střední Moravě: sborník studií. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996. 136 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 24. ISBN 80-85270-56-0.

Počátky „normalizace“ na severní a střední Moravě

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík