Závěrečná fáze kolektivizace zemědělství v Československu 1957–1960

Vladimír Březina, Jiří Pernes

Tematický sborník obsahuje studie zabývající se problematikou nové vlny kolektivizace, jíž komunistický režim reagoval na problémy v zemědělství v průběhu 50. let. Do sborníku přispěli Jiří Pernes (souvislosti závěrečné etapy likvidace soukromého podnikaní na českém a moravském venkově), Michal Stehlík (průběh likvidace soukromých zemědělců na Jihlavsku), Jiří Topinka (Berounsko), Vladimír Březina (střední a severní Morava). Ve sborníku je otištěno i svědectví bývalého politického vězně Bohumila Robeše, jež ilustruje osobní tragédie vyvolané násilnou kolektivizací v obci Holubice u Slavkova.

BŘEZINA, Vladimír – PERNES, Jiří (eds.). Závěrečná fáze kolektivizace zemědělství v Československu 1957–1960: sborník příspěvků. Brno: Stilus, 2009. 231 s. ISBN 978-80-87122-04-4.

Závěrečná fáze kolektivizace zemědělství v Československu 1957–1960

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík