Kateřina Čapková, Ph.D.

Zařazení:
Oddělení globálních konfliktů a jejich důsledků, Pracovní skupina pro inkluzivní dějiny

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
capkova@usd.cas.cz

Telefon:
257 286 350

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Členství v institucích a komisích:

Zahraniční pobyty, stáže, stipendia a ocenění:

Grantové a výzkumné projekty:

Knihy:

Ediční činnost:

Články a studie:

Recenze, zprávy:

Konference a workshopy (spolu/organizace):

Osobní stránky na academia.edu

 

 

Tematické weby

Košík