II. Člověk, identita, prostor

První oblastí výzkumu je historický vývoj české a československé společnosti v období státního socialismu a po roce 1989. Zahrnuje vzájemné vztahy mezi sociálním a ekonomickým vývojem v kontextu politických transformací, k nimž došlo ve druhé polovině 20. století. Výzkum se zaměřuje na dopad politické a ekonomické moci na každodenní život, se zvláštním důrazem na sociální zabezpečení, sociální nerovnosti, sociální a ekonomické vyloučení, životní úroveň a obecně na interakci mezi občany a státem. Významnou oblastí výzkumu jsou sociální a ekonomické dějiny měst a bydlení v Československu před a po roce 1989 a v České a Slovenské republice v devadesátých letech 20. století.

Druhou oblastí výzkumu jsou dějiny národnostních a etnických menšin na území Československa a českých zemí za druhé světové války a po roce 1945. Bádání se zaměřuje na dějiny holocaustu, osudy přeživšího židovského a romského obyvatelstva po roce 1945 a jejich integraci do společnosti, národnostní a etnické aspekty vojenské služby za druhé světové války (bývalí českoslovenští občané ve wehrmachtu a němečtí a židovští vojáci v československých exilových vojenských jednotkách) a vývoj československého/českého pohraničí po druhé světové válce. Oddělení se dále zabývá pobytem cizích státních příslušníků v socialistickém Československu a jejich interakcí s československou společností (mezinárodní výměnné studentské programy, pracovní migrace).

Členové oddělení

vedoucí: Bortlová#Vondráková Hana, Vilímek Tomáš
Bednařík Petr, Berkyová Renata, Čapková Kateřina, Černá Marie, Holečková Marta#Edith, Houda Přemysl, Jandák Marek, Kasíková Jana, Kovařík David, Loučová Petra, Maršálek Zdenko, Nosková Helena, Pácha Martin, Patočková Radka, Pešta Mikuláš, Roubal Petr, Schindler-Wisten Petra, Spurný Matěj, Tučková Michaela, Zdařilová Eva

Tematické weby

Košík