Mgr. David Kovařík, Ph.D.

Zařazení:
Oddělení globálních konfliktů a jejich důsledků, Pracovní skupina pro dějiny menšin

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., detašované pracoviště Čechyňská 363/19, 602 00 Brno

E-mail:
kovarik@usd.cas.cz

Telefon:
541 210 378, 737 960 345

Odborné curriculum:

Badatelské zaměření:

Výzkumné projekty a granty (řešitel, spoluřešitel):

Pedagogická činnost

Výběrová bibliografie:

Tematické weby

Košík