Mgr. David Kovařík, Ph.D.

Zařazení:
II. Člověk, identita, prostor

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., detašované pracoviště Čechyňská 363/19, 602 00 Brno

E-mail:
kovarik@usd.cas.cz

Telefon:
541 210 378, 737 960 345

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Pedagogická činnost:

Grantové a výzkumné projekty:

Zahraniční pobyty, stáže, stipendia:

Monografie:

Ediční činnost:

Články a studie:

Recenze, zprávy:

Konference a workshopy:

Tematické weby

Košík