Mgr. Doubravka Olšáková, Ph.D.

Zařazení:
Oddělení globálních konfliktů a jejich důsledků, Pracovní skupina pro soudobé environmentální dějiny

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., detašované pracoviště Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6

E-mail:
olsakova@usd.cas.cz

Telefon:
732 750 759

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Monografie:

Ediční práce atd.:

Studie, články, kapitoly v knihách a větší recenze:

Zahraniční pobyty, stáže, stipendia:

Členství v institucích a komisích:

Grantové a výzkumné projekty, ocenění:

Osobní stránky na academia.edu

Tematické weby

Košík