III. Věda, kultura, myšlení

První oblastí výzkumu jsou intelektuální dějiny a dějiny vědy a expertízy. Oddělení zkoumá historický vývoj vědeckého poznání a expertního vědění v dlouhodobé perspektivě. Zvláštní důraz je kladen na období od druhé světové války do éry postsocialistické transformace ve střední a východní Evropě. Interakce vědění a politiky v moderních diktaturách a po roce 1989 představuje klíčovou výzkumnou perspektivu oddělení, které zkoumá vývoj idejí o státu, politice, ekonomice a společnosti, jakož i proměny a vývoj vědecké a expertní kultury ve státním socialismu a postsocialismu. Oddělení rovněž zkoumá různé fáze ve vývoji marxistické ideologie, jejích filozofických a politických revizí, i neoliberálních a populistických koncepcí po roce 1989.

Druhá oblast výzkumu se zabývá koncepty vládnutí ve státním socialismu a po roce 1989. Zaměřuje se na technokracii ve státním socialismu, jakož i na vývoj alternativních idejí „kontrakultury“, disentu a environmentálního hnutí jako předpokladů demokratické revoluce v roce 1989. Oddělení rovněž zkoumá etablování neoliberálních idejí a praktik kolem roku 1989 z hlediska kulturních dějin postsocialistické transformace. Tento výzkum integruje metodologii intelektuálních dějin s přístupy kulturních dějin.

Členové oddělení

vedoucí: Kopeček Michal, Pehe Veronika
Babička Martin, Čížová Júlia, Drápala Milan, Ďurčo Michal, Fikarová Lucie, Hadravová Alena, Hermann Tomáš, Holub Ondřej, Janáč Jiří, Kostlán Antonín, Lenčéšová Michaela, Mazanec Jakub, Olšáková Doubravka, Rameš Václav, Šimůnek Michal, Skořepa Václav, Slavík Matěj, Sommer Vítězslav, Suk Jiří

Tematické weby

Košík