PhDr. Michal Kopeček, Ph.D.

Zařazení:
Oddělení dějin idejí a konceptů, Pracovní skupina pro dějiny pozdně socialistické a postsocialistické transformace

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., detašované pracoviště Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6

E-mail:
kopecek@usd.cas.cz

Telefon:
221 990 631

In English

Badatelské zaměření:

Odborné curriculum:

Zahraniční stáže:

Aktuální výzkumné projekty:

Členství ve vědeckých radách a komisích

Osobní výběrová bibliografie:

Monografie a redigované práce:

Vybrané články a studie:

Osobní stránky na academia.edu

Tematické weby

Košík