PhDr. Milan Drápala

Zařazení:
Oddělení politických dějin

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
drapala@usd.cas.cz

Telefon:
257 286 344

Badatelské zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Zahraniční stáže

Výzkumné projekty:

Osobní bibliografie:

Knihy:

Edice:

Bibliografie:

Vybrané články:

Členství ve vědeckých radách a komisích:

Tematické weby

Košík