Mgr. Doubravka Olšáková, Ph.D.

Zařazení:
III. Věda, kultura, myšlení

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, 118 00 Praha 1

E-mail:
olsakova@usd.cas.cz

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Zvyšování kvalifikace v rámci AV ČR:

Zahraniční pobyty, stáže, stipendia:

Členství v institucích a komisích:

Grantové a výzkumné projekty:

Monografie:

Edice:

Studie, články, kapitoly v knihách:

Web of Science:

České a zahraniční časopisy:

Kapitoly v odborných knihách:

Popularizační práce:

Osobní stránky na academia.edu

Tematické weby

Košík