Archive of news

Výběrové řízení: soudobé a environmentální dějiny

Termín doručení přihlášek je 30. listopadu 2019.

Detail

Archeologie tzv. cikánského tábora v Letech u Písku

19. listopadu 2019, Akademické konferenční centrum (Husova 4a, Praha 1)...

Detail

Videomapping k 30. výročí 17. 11. 1989

16. listopadu 2019 na budově Akademie věd ČR (Národní 3, Praha 1)...

Detail

Právě vychází: Sto studentských evolucí

Miroslav Vaněk a kol.: Sto studentských evolucí (svazek I–III). Academia 2019.

Detail

Nový tematický web: 100 studentských (r)evolucí

Spustili jsme nový tematický web ústavu www.studenti89.usd.cas.cz.

Detail

Akce ústavu v rámci letošního Týdne vědy a techniky AV ČR

11.–17. 11. 2019, Akademie věd AV ČR (Národní 3, Praha 1)...

Detail

Workshop k dějinám základní vojenské služby (1968-2004)

čtvrtek 28. listopadu 2019, ÚSD (Vlašská 355/9, Praha)...

Detail

Return Home: Holocaust Survivors Reestablishing Lives in Postwar Vienna

Modern Jewish History Seminar, 12 November 2019...

Detail

Mezinárodní konference: Demokratická revoluce 1989. Třicet let poté

6.–8. listopadu 2019, Senát PČR (Valdštejnské nám. 4, Praha 1)...

Detail

Workshop: Marxismus a medievistika – společné osudy?

25. října 2019, Centrum medievistických studií (Jilská 1, Praha 1)...

Detail

Workshop: Science, Occupation, War (1939-1945)

24.–25. října 2019, Národní technické muzeum (Kostelní 42, Praha 7)...

Detail

Slavnostní přednáška prof. Miroslava Vaňka Listopad 1989: mezi symbolem a historií

21. října 2019, Palác Žofín (Slovanský ostrov, Praha 1)...

Detail

Workshop: Soudobé dějiny, orální historie a moderní technologie

22. října 2019, Kavárna Ponrepo (Bartolomějská 11, Praha 1)...

Detail

Workshop: Normalizace humanitních věd v Československu

14.–15. října 2019, Akademické konferenční centrum (Husova 4a, Praha 1)...

Detail

Historické sympozium: 100 let česko-britských diplomatických vztahů

2. října 2019, Karolinum (Ovocný trh 5, Praha 1)...

Detail

Právě vychází: Letos musíme být spokojenější než loni!

Lenka Krátká: Letos musíme být spokojenější než loni! Proměny české firemní kultury po roce 1989. Karolinum 2019.

Detail

Právě vychází: In the Name of the Great Work (paperback)

Doubravka Olšáková (ed.): In the Name of the Great Work. Stalin's Plan for the Transformation of Nature and its Impact in Eastern Europe. Berghahn 2019.

Detail

Právě vychází: Architekti dlouhé změny

Michal Kopeček (ed.): Architekti dlouhé změny. Expertní kořeny postsocialismu v Československu (1980–1995). Argo 2019.

Detail

Právě vychází: Řídit socialismus jako firmu

Vítězslav Sommer a kol.: Řídit socialismus jako firmu. Technokratické vládnutí v Československu, 1956–1989. NLN 2019.

Detail

Výběrové řízení: postdoktorand/ka v programu TANDEM

Uzávěrka pro podávání žádostí: 2. srpna 2019...

Detail

Právě vychází: EuParl.net Newsletter 2019

Jak vnímají historici parlamentarismu brexitové debaty v britské Dolní sněmovně? Co přinesla berlínská konference o ženách v politice?

Detail

Konference 100 studentských (r)evolucí

24. května 2019, Knihovna Václava Havla (Ostrovní 13, Praha 1)...

Detail

Ideologie „národní pospolitosti“ a přestavba státu i společnosti v českých zemích (1938–1945)

Seminář ÚSD (mimořádně již 22. května 2019) představí širší kontext výzkumu a připravovanou monografii věnovanou problematice sociální politiky v souvislostech českého a německého nacionalismu v letech...

Detail

How Yiddish Writers Became Yiddish Writers

Modern Jewish History Seminar...

Detail

Seminář: Disent před listopadem 1989 a po něm

Východiskem semináře věnovaného možnostem bádání a myšlení o disentu před listopadem 1989 a po něm je kniha Šest kapitol o disentu (2017), na níž se podílelo šest autorů. Čtyři z nich – Kristina Andělová,...

Detail

Vyhlášení 18. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře

Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) a výbor Pe­kařovy společnosti Českého ráje vyhlašují osmnáctý ročník soutěže o Cenu Josefa Pekaře, v níž chtějí každoročně oceňovat...

Detail

Konference: Naše společná přítomnost

Praha, 24. a 25. dubna 2019...

Detail

Hledáme pamětníky: Vzpomínky na vojnu (1968–2004)

Hledáme pamětníky, kteří by byli ochotni zavzpomínat na průběh své základní vojenské služby v letech 1968–2004.

Detail

Who Will Edit Our History, or Challenges of Editing Holocaust Sources

Modern Jewish History Seminar, 2 April 2019...

Detail

Seminář: Opomíjené aspekty československého roku 1968

Březnový seminář Ústavu pro soudobé dějiny se uskuteční ve středu 27. 3. 2019 od 16 hodin a bude věnován některým opomíjeným aspektům roku 1968, především z období od ledna do března. S prezentací svých...

Detail

Výběrové řízení: postdoktorandské pozice

Visual Culture of Trauma, Obliteration and Reconstruction in Post-WW II Europe...

Detail

Entering the Parliamentary Stage – Women in Parliament and Politics in International Comparison

International Conference, 6th-8th March 2019, Deutscher Bundestag, Berlin...

Detail

Jugoslávští dělníci v Československu v 70. a 80. letech 20. století

Únorový seminář Ústavu pro soudobé dějiny se uskuteční ve středu 27. 2. 2019 od 16 hodin a bude věnován problematice československého programu náboru zahraničních dělníků v 70. a 80. letech 20. století...

Detail

Výstava: Karel Kruis – mezi vědou, technikou a uměním fotografie

5. 2. - 30. 4. 2019, Národní technické muzeum...

Detail

Společensko-politická angažovanost Romů v poválečném Československu

Dovolujeme si Vás pozvat na další z pravidelných seminářů Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, který se koná ve středu 23. ledna 2019 od 16 hodin v knihovně ÚSD, tentokrát nad knihou „Aby bylo i s námi počítáno:...

Detail

Pozdní socialismus v Československu a „socialistický Rechtsstaat“

Prosincový seminář bude prezentovat výzkum role právních expertů a právní vědy v pozdním socialismu a rané liberální demokracii. Záměrem je historizovat náš pohled na dobu „komunistického bezpráví“...

Detail

Thematic webs

Basket