Místa paměti druhé světové války. Svět vojáků československého zahraničního odboje

Pavel Mücke

Kniha se snaží přiblížit problematiku tzv. míst paměti (hmotných i symbolických památek, na nichž je zakládána identita národního společenství), každodenního života a vnitřního světa vojáků (a pozdějších veteránů) československých jednotek působících na všech frontách druhé světové války. Charakterizuje nejvýznačnější místa paměti zkoumáním jejich postojů k velkým událostem (Mnichov 1938, březen 1939), vnímání významů vlasti a domova a vnitřních vztahů v rámci bojových kolektivů i postojů k dalším klíčovým aktérům mimo vlastní bojové jednotky.

MÜCKE, Pavel. Místa paměti druhé světové války: svět vojáků československého zahraničního odboje. Praha: Karolinum, 2014. 281 s. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-2563-8.

Místa paměti druhé světové války. Svět vojáků československého zahraničního odboje

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík