Nultá hodina? Československo na jaře 1945 ve strategických souvislostech

Stanislav Kokoška, Zdenko Maršálek, Vít Smetana, a kol.

Kolektivní monografie se vrací s novým pohledem k událostem konce druhé světové války na území Československa. Studie se zabývají otázkami vojensko-strategickými (J. Hrbek), sovětským vlivem na čs. exilovou vládu (J. Němeček), americkou rezignací na postup do Prahy (S. Kokoška), politickými mantinely činnosti československých jednotek ve spojeneckých armádách (Z. Maršálek), represemi vůči ruským emigrantům (P. Hofman). V závěru V. Smetana koriguje „sedm mýtů“ o osvobození Československa. Přínosem knihy je vřazení těchto dějů do evropského kontextu, v němž se začínalo rýsovat bipolární dělení světa. Na relativně malé ploše je zde korigován a doplňován novým materiálem dřívější ustálený a mnohdy tendenční výklad. Kromě dokumentárních fotografií nabízí kniha také řadu relevantních archivních materiálů.

KOKOŠKA, Stanislav – MARŠÁLEK, Zdenko – SMETANA, Vít et al. Nultá hodina? Československo na jaře 1945 ve strategických souvislostech. Praha: Euroslavica, 2011. 255 s. ISBN 978-80-85494-92-1.

Nultá hodina? Československo na jaře 1945 ve strategických souvislostech

Hide the content

Obsah 1

Hide the content

Other publications by the author(s)

Stanislav Kokoška

Zdenko Maršálek

Vít Smetana

Thematic webs

Basket