PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

Zařazení:
Oddělení globálních konfliktů a jejich důsledků

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v .v. i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
bednarik@usd.cas.cz

Telefon:
257 286 349

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Členství v institucích a komisích

Grantové a výzkumné projekty

Zahraniční pobyty, stáže, stipendia 

Monografie:

Ediční činnost:

Kapitoly v monografiích:

Původní práce v recenzovaných sbornících a časopisech:

Statě ve sbornících:

Recenze, zprávy:

Certifikovaná metodika:

Publikace k výstavě:

Elektronická databáze:

Konference a workshopy

Tematické weby

Košík