Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.

Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.

Zařazení:
I. Politika, instituce, moc

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
kocian@usd.cas.cz

Telefon:
257 286 348

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Grantové a výzkumné projekty:

Zahraniční pobyty, stáže, stipendia:

Členství v institucích a komisích:

Ocenění:

Monografie, kapitoly v monografiích:

Ediční činnost:

Články a studie:

Recenze, zprávy:

Konference a workshopy:

Tematické weby

Košík