Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.

Zařazení:
Oddělení politických dějin, Pracovní skupina pro dějiny KSČ, Pracovní skupina pro studium studené války

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
kocian@usd.cas.cz

Telefon:
257 286 348, 724 212 866

Pracovní a funkční zařazení:

Vzdělání a další kvalifikace:

Badatelské zaměření:

Výzkumné projekty (udělené granty):

Pedagogická činnost:

Vědecko-organizační činnost:

Členství v mezinárodních a národních vědeckých společnostech

Členství v odborných panelech

Členství v zahraničních oborových radách grantových agentur

Členství v redakčních a edičních radách

Členství ve vědeckých a oborových radách

Bibliografie (výběr za posledních deset let):

Tematické weby

Košík