Elektronické publikace

Elektronická slovníková příručka k československým dějinám 1948–1989

Ed. Jiří Kocian. Praha: ÚSD 2006. ISBN 978-80-7285-133-1.
Stáhnout publikaci

Elektronický encyklopedický slovník českých dějin 1938–1945

Ed. Jaroslav Hrbek. Praha: ÚSD 2005.
Stáhnout publikaci

Elektronický sborník z konference „1989–2009: Společnost – Dějiny – Politika“

Ed. Adéla Gjuričová. Praha: Heinrich-Böll-Stiftung 2010.
Stáhnout publikaci

Z dopisů Jaroslava Heyrovského (Výběr z korespondence z let 1919–1967)

Ed. Jiří Jindra. Praha: ÚSD 2012. ISBN 978-80-7285-165-2.
Stáhnout publikaci

Jaroslav Heyrovský a Spojené státy americké (Výběr z korespondence z let 1928–1967

Ed. Jiří Jindra. Praha: ÚSD 2014. ISBN 978-80-7285-171-3.
Stáhnout publikaci

Soumrak selského stavu 1945–1989

Karel Jech. Praha: ÚSD 2001. ISBN 80-7285-010-5.
Stáhnout elektronickou přílohu dokumentů

Proměny české společnosti (1948–1960). Venkov

Karel Kaplan. Praha: ÚSD 2012. ISBN 978-80-7285-155-3.
Stáhnout elektronickou přílohu dokumentů

Vademecum soudobých dějin – Česká republika.

Ed. Oldřich Tůma – Jitka Svobodová – Ulrich Mählert. Praha – Berlín: ÚSD – Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur 2005. ISBN 80-7285-063-6.
Stáhnout publikaci

Soudobé dějiny. Bibliografie – obsah ročníků 1993–2008 (2009)

Stáhnout publikaci

Bibliografie českých/československých dějin 1918–2004 (2005)

Stáhnout publikaci

Bibliografie českých/československých dějin 1918–1999 (1999)

Stáhnout publikaci

Bibliografie českých/československých dějin 1918–1995 (1997)

Stáhnout publikaci

Bibliografie k dějinám Československa 1969–1990 (1999)

Stáhnout publikaci

Tematické weby

Košík