Elektronické publikace

Online slovníková příručka k československým dějinám 1948–1989

Ed. Jiří Kocian. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006. ISBN 978-80-7285-133-1
Stáhnout publikaci

Online encyklopedický slovník českých dějin 1938–1945

Ed. Jaroslav Hrbek. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005.
Stáhnout publikaci

Rozděleni minulostí. Vytváření politických identit v České republice po roce 1989

Monografie Adély Gjuričové, Michala Kopečka, Petra Roubala, Jiřího Suka a Tomáše Zahradníčka zkoumá formování české politické kultury a politicko-kulturních identit po roce 1989. Kniha ukazuje, že polistopadovou politiku neštěpí v první řadě různé ideologie, nýbrž že je „rozdělena minulostí“. Hledání a vytváření politických tradic a tím i obrazů minulosti totiž nebylo arbitrární ani náhodné. Někdy tkvělo hluboko v předcházejícím vývoji dané politické skupiny, někdy v tom, kdo s kým seděl v kanceláři nebo ve vězení, jindy vyplývalo z pragmatiky politického boje. Minulost vytvořila pevné vazby – a na nich budovali svou identitu všichni významní aktéři dobové české politiky.
Stáhnout publikaci

Sborník z konference „1989–2009: Společnost – Dějiny – Politika“

Ed. Adéla Gjuričová. Praha: Heinrich Böll Stiftung, 2010.
Reflexe dvacátého výročí událostí listopadu a prosince 1989 se celkem pochopitelně většinou pohybují v prostoru mezi vzpomínáním na to, jak zvláštně a překvapivě se onen velký zlom odehrál, a mezi rozčarováním nad současnou kvalitou české demokracie. Proč se ale naopak nesoustředit na aspekty a oblasti, které se měnily jen velmi pozvolna, a na nově vzniklé jevy či instituce, které i přes svou novost vězely svými kořeny v minulosti? Právě tuto perspektivu sledovala konference „1989-2009: Společnost – Dějiny – Politika“, na níž se v září 2009 sešli badatelé a badatelky v oblasti historiografie a sociálních věd z České republiky, Slovenska, Maďarska, Německa, Francie, Británie a USA. Poodstoupením od tázání po „vyrovnání se s komunistickou minulostí“ vznikl velmi bohatý a plastický obraz konce komunismu a začátku nové éry české demokracie se všemi jejich předpoklady, iluzemi, přesahy a kontinuitami.
Stáhnout publikaci

Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR

Ediční řada Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR byla založena v roce 1992 a představuje publikační základnu pro zveřejňování dokumentů a materiálových studií z oboru soudobých dějin Československa. Nejstarší Sešity mají převážně pracovní charakter a jejich cílem bylo přinášet dílčí výsledky dlouhodobých badatelských záměrů, čemuž odpovídají i formální náležitosti. Novější vydání již splňují náležitosti kladené na individuální či kolektivní monografie. V této sekci postupně naleznete všechny publikované Sešity od roku 1992 do roku 2002. Seznam je průběžně aktualizován.
Stáhnout publikace

Z dopisů Jaroslava Heyrovského (Výběr z korespondence z let 1919–1967)

Ed. Jiří Jindra. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2012. ISBN 978-80-7285-165-2
Stáhnout publikaci

Jaroslav Heyrovský a Spojené státy americké (Výběr z korespondence z let 1928–1967)

Ed. Jiří Jindra. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2014. ISBN 978-80-7285-171-3
Stáhnout publikaci

Soumrak selského stavu 1945–1989

Karel Jech. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001. ISBN 80-7285-010-5
Stáhnout elektronickou přílohu dokumentů

Proměny české společnosti (1948–1960). Venkov

Karel Kaplan. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2012. ISBN 978-80-7285-155-3
Stáhnout elektronickou přílohu dokumentů

Vademecum soudobých dějin – Česká republika

Ed. Oldřich Tůma, Jitka Svobodová a Ulrich Mählert. Praha – Berlin: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, 2005. ISBN 80-7285-063-6
Stáhnout publikaci

Soudobé dějiny. Bibliografie – obsah ročníků 1993–2008 (2009)

Stáhnout publikaci

Bibliografie českých/československých dějin 1918–2004 (2005)

Stáhnout publikaci

Bibliografie českých/československých dějin 1918–1999 (1999)

Stáhnout publikaci

Bibliografie českých/československých dějin 1918–1995 (1997)

Stáhnout publikaci

Bibliografie k dějinám Československa 1969–1990 (1999)

Stáhnout publikaci

 

Digitalizace publikací byla finančně podpořena programem ,,Strategie AV 21: Paměť v digitálním věku“ (Akademie věd České republiky, 2018) v rámci aktivity ,,Dokumentační středisko ÚSD AV ČR“.

logo_strategie_21-300x174

 

Tematické weby

Košík