K vývoji sovětské politiky vůči státům Varšavské smlouvy. Dokumenty a materiály 1989–1990

 Vilém Prečan, Zdeněk Sládek

PREČAN, Vilém – SLÁDEK, Zdeněk (eds.). K vývoji sovětské politiky vůči státům Varšavské smlouvy: dokumenty a materiály 1989–1990. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. 132 s. Demokratická revoluce v Československu 1989: Studijní materiály, sv. 7. ISBN 80-85270-90-0.

K vývoji sovětské politiky vůči státům Varšavské smlouvy. Dokumenty a materiály 1989–1990

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

 Vilém Prečan

Tematické weby

Košík