Konstituční, nebo existenciální revoluce? Václav Havel a Federální shromáždění 1989/1990. Studie a dokumenty

Jiří Suk

180 Kč

Koupit

Studie je věnována překotnému emancipačnímu procesu na nejvyšší úrovni československého federativního státu na sklonku převratného roku 1989 a v první polovině roku 1990. Jejím obecným cílem je ukázat rychle se šířící linie politického štěpení – nejen mezi vrcholnými centry státní moci, ale také uvnitř těchto center samotných a současně v českém a slovenském veřejném mínění. Zabývá se vztahy exekutivy a legislativy – konkrétně prezidenta republiky Václava Havla, kterého lze považovat za neformální hlavu postkomunistické vlády, a Federálního shromáždění ČSSR jako nejvyššího zákonodárného sboru společného státu Čechů a Slováků. Hlavní linii interpretace tvoří konfliktní střetávání dvou odlišných představ o uplatňování moci v přechodném období do červnových parlamentních voleb. Publikaci doplňuje tematická edice tří desítek dokumentů.

SUK, Jiří. Konstituční, nebo existenciální revoluce? Václav Havel a Federální shromáždění 1989/1990: studie a dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2014. 181 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 47. ISBN 978-80-7285-176-8.

Konstituční, nebo existenciální revoluce? Václav Havel a Federální shromáždění 1989/1990. Studie a dokumenty

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Jiří Suk

Tematické weby

Košík