Politika jako absurdní drama. Václav Havel v letech 1975–1989

Jiří Suk

Osobní drama Václava Havla, chápané v existenciálním a politickém slova smyslu, je v knize historika Jiřího Suka zarámováno roky 1975 a 1989. Klene se od otevřeného dopisu generálnímu tajemníkovi Komunistické strany Československa Gustávu Husákovi k nahrazení tohoto politika ve funkci prezidenta republiky na sklonku „roku zázraků“. Jádro knihy tvoří rozbor Havlova myšlení a jednání, péče o svobodu slova a nezávislou kulturu v kontextu boje s režimem „obnoveného pořádku“ a dobových sporů o opozici. Autor se zamýšlí nad souvislostmi praktické odpovědnosti, která neuhýbá ani před hrozbou vězení, a bytostně rozporného vztahu k politice jako povolání. V obrysech mimořádného života a intelektu odhaluje úskalí projektu politiky jako praktikované morálky a služby pravdě.

SUK, Jiří. Politika jako absurdní drama: Václav Havel v letech 19751989. Praha: Paseka, 2013. 447 s. ISBN 978-80-7432-302-7.

Politika jako absurdní drama. Václav Havel v letech 1975–1989

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2Obsah 3Obsah 4

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Jiří Suk

Tematické weby

Košík