Pražské jaro ´68. Bibliografie

Věra Břeňová, Slavěna Rohlíková, Jiří Hoppe

190 Kč

Koupit

Bibliografie vydaná při příležitosti 45. výročí pražského jara obsahuje soupis tematických textů české, slovenské a zahraniční provenience vydaných v letech 1967–2013 a je uvedena přehledovou studií Jiřího Hoppeho. Soupis je členěn do dvou oddílů (do roku 1989, resp. po roce 1990), obsahuje 2120 bibliografických záznamů a je opatřen jmenným i názvovým rejstříkem.

BŘEŇOVÁ, Věra – ROHLÍKOVÁ, Slavěna. Pražské jaro ’68: bibliografie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2013. 347 s. ISBN 978-80-7285-170-6.

Pražské jaro ´68. Bibliografie

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Věra Břeňová

Slavěna Rohlíková

Jiří Hoppe

Tematické weby

Košík