Věčná devadesátá. Proměny české společnosti po roce 1989

Veronika Pehe, Lenka Krátká, a kol.

Divoká? Kriminální? Plná naděje? Devadesátá léta byla mnohem víc.

Co se v první porevoluční dekádě stalo s českou společností a jak nás to ovlivňuje dnes? Jaké překvapivé kontinuity s dobou před rokem 1989 „devadesátky“ vykazují? V jedenácti tematických kapitolách se autoři a autorky zaměřují na příběhy podnikání, bydlení, sportu, médií ad. O své postřehy se v rozhovorech dělí odborníci i pamětníci. Společně ukazují, že 90. léta nebyla jen dobou bezvýhradné svobody, nepadnoucích sak či kriminálního temna. Byla i mnohým dalším — ostatně proto jsou věčná.

PEHE, Veronika a kol. Věčná devadesátá. Proměny české společnosti po roce 1989. Brno: CPress, 2023. 271 s. ISBN 978-80-264-4965-2.

Věčná devadesátá. Proměny české společnosti po roce 1989

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík