PhDr. Jiří Suk, Ph.D., DSc.

Zařazení:
Oddělení dějin idejí a konceptů, Pracovní skupina pro dějiny post-socialismu

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
suk@usd.cas.cz

Telefon:
257 286 368

Vzdělání:

Praxe:

Badatelské zaměření:

Ocenění:

Výzkumné projekty:

Organizační a odborná činnost v grémiích, radách a na vybraných projektech:

STRUKTUROVANÝ SEZNAM PUBLIKACÍ

A. Monografie (individuální a kolektivní)

B. Kapitoly v monografiích

C. Původní vědecké práce

C.1 Práce publikované v odborných časopisech vydávaných v zahraničí

C.2 Práce publikované v odborných časopisech vydávaných v České republice

C.3 Práce publikované ve sbornících vydaných v zahraničí

C.4 Práce publikované ve sbornících vydaných v České republice

D. Ostatní odborné práce

D.1 Edice dokumentů, studie k edicím, událostní chronologie

D.2 Recenze a polemiky

D.3 Slovníková hesla a orální historie

D.4 Historické eseje k fotografickým publikacím

D.5 Populárně naučné texty, dokumentární filmy a publicistika

  1. díl Od okupace přes normalizaci k revoluci (ČT 2 a ČT 24, 6. listopadu 2006)
  2. díl Bezmocní u moci (ČT 2 a ČT 24, 7. listopadu 2006)
  3. díl Slovensko, jiná revoluce (ČT  2 a ČT 24, 13. listopadu 2006)
  4. díl O ekonomiku jde až v první řadě (ČT 2 a ČT 24, 14. listopadu 2006)
  5. díl A co s komunisty? (ČT 2 a ČT 24, 17. listopadu 2006)

D.6 Rozhovory a debaty

Zjištěné recenzní ohlasy na hlavní knihy

Labyrintem revoluce

Politika jako absurdní drama

Veřejné záchodky ze zlata

Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří

Tematické weby

Košík