Doc. PhDr. Tomáš Vilímek, Ph.D.

Zařazení:
Oddělení sociálních a kulturních dějin, Pracovní skupina pro dějiny pozdně socialistické a postsocialistické transformace, Pracovní skupina pro dějiny KSČ, Pracovní skupina pro studium studené války

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
vilimek@usd.cas.cz

Telefon:
257 286 363

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Zahraniční pobyty a nadace

Grantové a výzkumné projekty

Členství v institucích a komisích:

Ocenění:

Monografie:

Kapitoly v monografiích:

Články a studie (výběr):

Recenze, zprávy:

Překlady:

Konference a workshopy (výběr):

 Výstavy:

Tematické weby

Košík