Miroslav Vaněk

Sto studentských evolucí. Vysokoškolští studenti roku 1989. Životopisná vyprávění v časosběrné perspektivě

Sto studentských evolucí. Vysokoškolští studenti roku 1989. Životopisná vyprávění v časosběrné perspektivě

Miroslav Vaněk, Petra Schindler Wisten, Jana Wolhmuth Markupová, Veronika Pehe

Za pomoci časosběrného přístupu využité v tuzemské orální historii zcela...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2019

Sto studentských revolucí. Studenti v období pádu komunismu – životopisná vyprávění

Sto studentských revolucí. Studenti v období pádu komunismu – životopisná vyprávění

Miroslav Vaněk, Milan Otáhal, Pavel Mücke

Druhé a rozšířené vydání knihy (původně vydáno 1999) vedle analýzy a interpretace...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2019

Velvet revolutions. An oral history of Czech society

Velvet revolutions. An oral history of Czech society

Miroslav Vaněk, Pavel Mücke

Kniha se snaží popsat proměny hodnot v české společnosti v éře tzv. reálného...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2016

Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie

Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie

Miroslav Vaněk, Pavel Mücke

Název publikace odkazuje na myšlenku amerického historika Michaela Frische, že...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2015

Příběhy (ne)obyčejných profesí. Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace

Příběhy (ne)obyčejných profesí. Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace

Miroslav Vaněk, Lenka Krátká, Hana Bortlová Vondráková, Jiří Hlaváček, Pavel Mücke, Radek Diestler, Přemysl Houda, Martin Franc, Petra Schindler Wisten, Lukáš Valeš

Kolektivní monografie zabývající se dějinami tzv. normalizace a transformace...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2014

Around the Globe. Rethinking Oral History with Its Protagonists

Around the Globe. Rethinking Oral History with Its Protagonists

Miroslav Vaněk

Publikace přináší rozhovory Miroslava Vaňka s třinácti významnými osobnostmi,...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2013

Deset let na cestě. Orální historie na Sovinci 2002–2011

Deset let na cestě. Orální historie na Sovinci 2002–2011

Miroslav Vaněk, Přemysl Houda, Pavel Mücke

Kniha zachycuje deset let historie setkávání a workshopů orálních historiků...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2011

Byl to jenom rock’n’roll? Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956–1989

Byl to jenom rock’n’roll? Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956–1989

Miroslav Vaněk

Publikace na rozdíl od dosavadních spíše muzikologických, sociologických či...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2010

Historie prožité minulosti. K šedesátinám Oldřicha Tůmy

Historie prožité minulosti. K šedesátinám Oldřicha Tůmy

Jiří Kocian, Milan Otáhal, Miroslav Vaněk

Sborník odborných studií byl sestaven u příležitosti životního jubilea významného...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2010      130 Kč

Obyčejní lidé…?! Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence

Obyčejní lidé…?! Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence

Miroslav Vaněk, Zdeněk Doskočil, Pavel Mücke, Milan Otáhal, Hana Pelikánová, Jiří Petráš, Petra Schindler Wisten, Pavel Urbášek, a kol.

Publikace je založena na analýze a interpretaci více než stovky rozhovorů a...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2009

O orální historii s jejími zakladateli a protagonisty

O orální historii s jejími zakladateli a protagonisty

Miroslav Vaněk

Kniha přibližuje základní teoreticko-metodologické otázky orální historie...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2008

Naslouchat hlasům paměti. Teoretické a praktické aspekty orální historie

Naslouchat hlasům paměti. Teoretické a praktické aspekty orální historie

Miroslav Vaněk, Pavel Mücke, Hana Pelikánová

Kniha mapuje vznik orální historie, která se postupně rodila v prostředí severní...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2007

Mocní? a Bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace

Mocní? a Bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace

Miroslav Vaněk, Zdeněk Doskočil, Milan Otáhal, Jiří Petráš, Petra Schindler Wisten, Pavel Urbášek, Lukáš Valeš, Tomáš Vilímek, a kol.

Publikace přináší deset studií, jež navazují na dvoudílnou publikaci životopisných...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2006

Vítězové? Poražení? Životopisná interview

Vítězové? Poražení? Životopisná interview

Miroslav Vaněk, Pavel Urbášek, a kol.

Dvoudílná publikace přináší nejzajímavější rozhovory vybrané z původně...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2005

Orální historie ve výzkumu soudobých dějin

Orální historie ve výzkumu soudobých dějin

Miroslav Vaněk

Autor ve své práci v širokém kontextu shrnuje a zamýšlí se nad teoretickými...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2004

Ostrůvky svobody. Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu

Ostrůvky svobody. Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu

Miroslav Vaněk, a kol.

Kniha se skládá z šesti studií, které přinášejí různé pohledy do zájmové...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 2002

Sto studentských revolucí. Studenti v období pádu komunismu. Životopisná vyprávění

Sto studentských revolucí. Studenti v období pádu komunismu. Životopisná vyprávění

Milan Otáhal, Miroslav Vaněk

Kniha zachycuje životní příběhy stovky aktérů listopadové revoluce 1989 a...

Detail publikace

PUBLIKOVÁNO 1999

Tematické weby

Košík