Around the Globe. Rethinking Oral History with Its Protagonists

Miroslav Vaněk

Publikace přináší rozhovory Miroslava Vaňka s třinácti významnými osobnostmi, které se zabývají orální historií. V rozhovorech je reflektováno, jak se vyrovnávají s často kladenou otázkou subjektivity orální historie, zda orální historii považují za obor nebo metodu a jestli je taková klasifikace důležitá. Osobnosti jako David King Dunaway, Ronald Grele, Elizabeth Millwood, Alexander von Plato, Alessandro Portelli, Alistair Thomson, Paul Thompson a další se zároveň zamýšlejí nad budoucností orální historie v době rychle se rozvíjejících technologií i nad možnostmi interpretace orálně historických interview.

VANĚK, Miroslav. Around the Globe: Rethinking Oral History with Its Protagonist. Prague: Karolinum Press, 2013. 172 s. ISBN 978-80-246-2226-2.

Around the Globe. Rethinking Oral History with Its Protagonists

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík