Deutschsprachige Minderheiten in Europa 1945. Bilanzen eines deutsch-tschechischen Projekts

Manfred Kittel, Horst Möller, Jiří Pešek, Oldřich Tůma

Publikace shrnuje výsledky mezinárodního projektu řešeného s podporou Česko-německého fondu budoucnosti, jehož cílem bylo posoudit tzv. Benešovy dekrety a postavení německojazyčných menšin v Evropě v roce 1945 v celoevropském kontextu, zejména ve srovnání s jinými případy etnických či politických čistek ve střední a západní Evropě bezprostředně po skončení války.

KITTEL, Manfred – MÖLLER, Horst – PEŠEK, Jiří – TŮMA, Oldřich. Deutschsprachige Minderheiten in Europa 1945: Bilanzen eines deutsch-tschechischen Projekts. München: INTEREG, 2007. 85 s. ISBN 978-3-9806626-3-5.

Deutschsprachige Minderheiten in Europa 1945. Bilanzen eines deutsch-tschechischen Projekts

Other publications by the author(s)

Manfred Kittel

Horst Möller

Jiří Pešek

Oldřich Tůma

Thematic webs

Basket