In the Name of the Great Work. Stalin’s Plan for the Transformation of Nature and its Impact in Eastern Europe

Doubravka Olšáková

V roce 1948 byla v SSSR uvedena do praxe řada ambiciózní opatření, jejichž cílem bylo realizovat grandiózní vizi J. V. Stalina totální „přeměny přírody“. S vidinou možného radikálního zvyšování zemědělských výnosů se tato utopická vize rychle rozšířila také do nových komunistických států východní Evropy, kde se setkala s nadšením válkou vyčerpaným obyvatelstvem i nově dosazenými stalinskými elitami. Po Stalinově smrti však byly tyto neúspěšné pokusy o „přeměnu přírody“, které v mnoha případech vycházely z ideologicky pokřivených a pseudovědeckých teorií, ukončeny. Faktograficky velmi bohatý svazek sleduje historii tohoto projektu a hlavní rysy jeho realizace ve třech komunistických státech – v Polsku, Maďarsku a Československu – a poukazuje také na jejich pestré, avšak drastické důsledky.

OLŠÁKOVÁ, Doubravka (ed.). In the Name of the Great Work: Stalin’s Plan for the Transformation of Nature and its Impact in Eastern Europe. New York: Berghahn, 2016. 322 s. ISBN 978-1-78533-252-4.

In the Name of the Great Work. Stalin’s Plan for the Transformation of Nature and its Impact in Eastern Europe

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík