Pojetí a prosazování komunistické výchovy v Československu 1948–1989

Jaroslav Cuhra, Marie Černá, Markéta Devátá, Tomáš Hermann, Pavlína Kourová

220 Kč

Koupit

Předkládaná kniha se zabývá zčásti bagatelizovaným fenoménem komunistické výchovy. Záměrem autorů bylo uchopit a popsat „utváření nového socialistického člověka“ jako komplexní program zaměřený na jedince prakticky celoživotně, byť samozřejmě v různých životních fázích s odlišnou intenzitou. Právě tato všudypřítomnost specifických forem ideologického vzdělávání a formování činí z komunistické (politické, ideologické) výchovy významný prvek sociálních a kulturních dějin druhé poloviny dvacátého století. V šesti kapitolách autoři popisují komunistickou výchovu jednak z hlediska celospolečenské relevance (ideologie marxismu-leninismu, ateizace), jednak ve vztahu k různým cílovým skupinám (děti, vysokoškoláci, pracující, ženy).

CUHRA, Jaroslav – ČERNÁ, Marie – DEVÁTÁ, Markéta – HERMANN, Tomáš – KOUROVÁ, Pavlína. Pojetí a prosazování komunistické výchovy v Československu 1948–1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2020. 308 s. Česká společnost po roce 1945, sv. 15. ISBN 978-80-7285-250-5.

Pojetí a prosazování komunistické výchovy v Československu 1948–1989

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Jaroslav Cuhra

Marie Černá

Markéta Devátá

Tomáš Hermann

Tematické weby

Košík