Husitský Tábor a jeho postavení v české historiografii v 70. a 80. letech 20. století

Doubravka Olšáková, Zdeněk Vybíral

OLŠÁKOVÁ, Doubravka – VYBÍRAL, Zdeněk (eds.). Husitský Tábor: sborník Husitského muzea: supplementum 2. Husitský Tábor a jeho postavení v české historiografii v 70. a 80. letech 20. století. Tábor: Husitské muzeum, 2004. 495 s. ISBN 80-86067-98-X.

Husitský Tábor a jeho postavení v české historiografii v 70. a 80. letech 20. století

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík