Trestní postih pro trestné činy proti republice v letech 1957–1968 v Československu (Dokumenty o perzekuci a odporu)

František Koudelka, Jana Váchová

KOUDELKA, František – VÁCHOVÁ, Jana (eds.). Trestní postih pro trestné činy proti republice v letech 1957–1968 v Československu: statistický přehled. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993. 36 s. Dokumenty o perzekuci a odporu, sv. 7.

Trestní postih pro trestné činy proti republice v letech 1957–1968 v Československu (Dokumenty o perzekuci a odporu)

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

František Koudelka

Jana Váchová

Tematické weby

Košík