Zítra zase tady! Protirežimní demonstrace v předlistopadové Praze jako politický a sociální fenomén

Oldřich Tůma

TŮMA, Oldřich. Zítra zase tady! Protirežimní demonstrace v předlistopadové Praze jako politický a sociální fenomén. Praha: Maxdorf, 1994. 84 s. Historia Nova, sv. 7. ISBN 80-85800-21-7.

Zítra zase tady! Protirežimní demonstrace v předlistopadové Praze jako politický a sociální fenomén

Hide the content

Obsah 1

Hide the content

Other publications by the author(s)

Oldřich Tůma

Thematic webs

Basket