Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR

Ediční řada Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR byla založena v roce 1992 a představuje publikační základnu pro zveřejňování dokumentů a materiálových studií z oboru soudobých dějin Československa. Nejstarší Sešity mají převážně pracovní charakter a jejich cílem bylo přinášet dílčí výsledky dlouhodobých badatelských záměrů, čemuž odpovídají i formální náležitosti. Novější vydání již splňují náležitosti kladené na individuální či kolektivní monografie. V této sekci postupně naleznete všechny publikované Sešity od roku 1992 do roku 2002 ve zdigitalizované podobě (fulltextově vyhledatelné PDF). Seznam je průběžně aktualizován.

obalka_sesity_usd

Sešit 001: Československo a Marshallův plán.

Československo a Marshallův plán. Sborník dokumentů. K vydání připravili Rudolf Jičín, Karel Kaplan, Karel Krátký a Jaroslav Šilar, Ústav pro soudobé dějiny
ve spolupráci se Státním ústředním archivem. Praha 1992. (otevřít)

Sešit 002: Kádrová nomenklatura KSČ 1948-1956

Kádrová nomenklatura KSČ 1948-1956. Sborník dokumentů. K vydání připravil Karel Kaplan. Ústav pro soudobé dějiny ve spolupráci se Státním ústředním archivem. Praha 1992. (otevřít)

Sešit 003: Pomocné technické prapory 1950-1954. Tábory nucené práce v Československu v letech 1948-1954

Jiří Bílek: Pomocné technické prapory 1950-1954. Vznik, vývoj, organizace a činnost; Karel Kaplan: Tábory nucené práce v Československu v letech 1948-1954.  Ústav pro soudobé dějiny. Praha 1992. (otevřít)

Sešit 004: Pražské dohody 1945-1947

Pražské dohody 1945-1947. Sborník dokumentů. K vydání připravil Karel Kaplan. Ústav pro soudobé dějiny ve spolupráci se Státním ústředním archivem. Praha 1992. (otevřít)

Sešit 005: K ústavnímu vývoji v českých zemích a na Slovensku v letech 1938-1948. První poválečná vláda.

Karolina Adamová: Stručné dějiny práva v ČSR v období 1938 – počátek roku 1948 se zřetelem k vývoji v českých zemích; Katarína Zavacká: Ústavný vývoj na Slovensku
v období od 6. 10. 1938 do apríIa 1945; Karel Kaplan: První poválečná vláda (Komentované dokumenty). Ústav pro soudobé dějiny ve spolupráci se Státním ústředním archivem. Praha 1992. (otevřít)

Sešit 006: Majetkové zdroje KSČ v letech 1945-1952

Karel Kaplan: Majetkové zdroje KSČ v letech 1945-1952. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci se Státním ústředním archivem. Praha 1993. (otevřít)

Sešit 007: Příprava Ústavy ČSR v letech 1946-1948

Karel Kaplan: Příprava Ústavy ČSR v letech 1946-1948. Diskuse v Národní frontě a názory expertů. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci se Státním ústředním archivem. Praha 1993. (otevřít)

Sešit 008: ,,Akcia Juh“ Odsun Maďarov zo Slovenska do Čiech v roku 1949

Štefan Šutaj: ,,Akcia Juh“ Odsun Maďarov zo Slovenska do Čiech v roku 1949. Štúdia. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Praha 1993. (otevřít)

Sešit 009: Sociální souvislosti krizí komunistického režimu v letech 1953-1957 a 1968-1975

Karel Kaplan: Sociální souvislosti krizí komunistického režimu v letech 1953-1957 a 1968-1975. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Praha 1993. (otevřít)

Sešit 010: Aparát ÚV KSČ v letech 1948-1968

Karel Kaplan: Aparát ÚV KSČ v letech 1948-1968. Studie a dokumenty. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Praha 1993. (otevřít)

Sešit 011: Dělnické výbory na obranu svobody tisku (1968)

Jindřich Pecka: Dělnické výbory na obranu svobody tisku (1968). Edice pramenů. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Praha 1993. (otevřít)

Sešit 012: Soudní perzekuce politické povahy v Československu 1948-1989 

František Gebauer, Karel Kaplan, František Koudelka, Rudolf Vyhnálek: Soudné perzekuce politické povahy v Československu 1948-1989. Statistický přehled. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Praha 1993. (otevřít)

Sešit 013: Státní bezpečnost 1954-1968

František Koudelka: Státní bezpečnost 1954-1968. Základní údaje. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Praha 1993. (otevřít)

Sešit 014: Sovětští poradci v Československu 1949-1956

Karel Kaplan: Sovětští poradci v Československu 1949-1956. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Praha 1993. (otevřít)

Sešit 015: K politickým procesům v Československu 1948-1954

Karel Kaplan: K politickým procesům v Československu 1948-1954. Dokumentace komise ÚV KSČ pro rehabilitaci 1968. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Praha 1994. (otevřít)

Sešit 016: Sovětská okupace Československa, jeho normalizace v letech 1969-1970 a role ozbrojených sil

Jindřich Madry: Sovětská okupace Československa, jeho normalizace v letech 1969-1970 a role ozbrojených sil. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Praha 1994. (otevřít)

Sešit 017: Sankční pracovní právo v padesátých letech

Dalibor Státník: Sankční pracovní právo v padesátých letech. Vládní nařízení o opatřeních proti  fluktuaci a absenci č. 52/1953 Sb. Studie. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Praha 1994. (otevřít)

Sešit 018: Operace ,,Dunaj“

Antonín Benčík: Operace ,,Dunaj“. Vojáci a Pražské jaro 1968. Studie a dokumenty. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Praha 1994. (otevřít)

Sešit 019: Zdroje a projevy antisemitismu v českých zemích 1948-1992

Jana Svobodová: Zdroje a projevy antisemitismu v českých zemích 1948-1992. Studie. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Praha 1994. (otevřít)

Sešit 020: Politické elity v Československu 1918-1948

Ivana Koutská, František Svátek (ed.): Politické elity v Československu 1918-1948. Sborník. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Praha 1994. (otevřít)

Sešit 021: Postavinie Rusínov-Ukrajincov na Slovensku v rokoch 1948-1953

Marián Gajdoš, Stanislav Konečný: Postavenie Rusínov-Ukrajincov na Slovensku v rokoch 1948-1953. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Praha 1994. (otevřít)

Sešit 022: O cenzuře v Československu v letech 1945-1956

Karel Kaplan, Dušan Tomášek: O cenzuře v Československu v letech 1945-1956. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Praha 1994. (otevřít)

 

Digitalizace Sešitů ÚSD AV ČR byla finančně podpořena programem ,,Strategie AV 21: Paměť v digitálním věku“ (Akademie věd České republiky, 2018) v rámci aktivity ,,Dokumentační středisko ÚSD AV ČR“.

logo_strategie_21-300x174

Tematické weby

Košík